Tato stránka obsahuje databázi bakalářských a diplomových prací obájených na FJFI ČVUT v Praze pro interní potřebu. Závěrečné práce jsou zveřejňovány prostřednictvím sytému ČVUT https://dspace.cvut.cz/

Kontakní adresa: ak@geraldine.fjfi.cvut.cz